Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objawy zaburzeń osobowości

Cechy naszej osobowości odpowiadają za sposób myślenia, zachowania każdego z nas i relacje z innymi ludźmi. Wszystko jest w porządku, gdy nie ulegają one zmianie, są dopasowane do wzorców danej kultury lub społeczeństwa. Źle zaczyna się dziać w chwili, gdy ktoś ma cechy znacznie wyostrzone, wyolbrzymione, znacznie odbiegające od przyjętych kryteriów. W takiej chwili możemy mówić o zaburzeniach osobowości.

Zobacz również opis choroby: Zaburzenia osobowości

Osobie, która ma problem ze swoją osobowością, ciężko jest współżyć z innymi, naraża siebie samego oraz innych ma cierpienie. Niektóre z zaburzeń przypominają nawet cięższe choroby psychiczne, różnią się od nich m.in. nasileniem i rozległością objawów.

Zaburzenia osobowości można podzielić na kilka grup. W zależności od rodzaju wyostrzonej cechy, zaburzenia wydziela się taki zaburzenia jak:

  • Osobowość chwiejna emocjonalnie – chory jest impulsywny, odczuwa gwałtowne zmiany w emocjach, poczuciu tożsamości i relacjach z bliskimi. Taka osoba bardzo często odczuwa pustkę, jej nastrój szybko przechodzi od euforii, poprzez lęk, do depresji. Miewa niekontrolowane wybuchy złości.

  • Osobowość narcystyczna – człowieka z taką osobowością cechuje arogancja, niczym nieuzasadnione poczucie wyjątkowości, ważności. Stale odczuwa potrzebę bycia otaczanym wyjątkowymi ludźmi. Chce być ciągle podziwiany oraz pragnie, by inni spełniali jego zachcianki.

  • Osobowość obsesyjno – kompulsywna  - chory podporządkowuje swoje życie ciągłej kontroli, porządkowania, perfekcjonizmowi. Tor postępowania nieustannie wytaczają plany, każdy krok jest porządnie przemyślany. Osoba poprzez takie działanie wyklucza ze swego życia całą przyjemność i przyjaźnie.

  • Osobowość paranoiczna – osoba odznacza się wielka podejrzliwością w stosunku do innych, jest wycofana. Często odczuwa wrogość i zazdrość. Ma nadmierne poczucie własnej wartości i bardzo łatwo jest urazić.

  • Osobowość antyspołeczna – chory od dzieciństwa cechuje się agresją, lubi wszczynać konflikty, awantury, bójki. Nie rozwija się w nim ani poczucie odpowiedzialności, ani poczucie winy. W działaniach kieruje się własną przyjemnością, nie myśląc wcale o odczuciach innych.

  • Osobowość zależna – osoba jest uległa i bierna, a także niesamodzielna i niepewna siebie. Jest bardzo czuła na krytykę, dezaprobatę, odrzucenie. Często ma pesymistyczne nastawienie do życia, czuje się osamotniona. Odczuwa paniczny lęk przed odrzuceniem.

Autor:


Angelika Szkuta

Zobacz również opis choroby: Zaburzenia osobowości

Objawy bruksizmu

Bruksizm jest to choroba polegająca na nieświadomym, mimowolnym zaciskaniu i zgrzytaniu zębów. Schorzenie to jest zaliczane jest do parasomnii, ponieważ traktowana jest jako jedno z zaburzeń snu. czytaj więcej

Objawy egocentryzmu

Egocentryzm jest to przekonanie o poczuciu, że się jest najważniejszą i najlepszą osoba na świecie. Jest to nadmierne myślenie, że się jest pępkiem świata. W normalnym rozwoju człowieka egocentryzm jest jednym z elementów kształtowania się osobowości.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Twoje zęby reagują bólem na różne bodźce ze środowiska?

Twoje zęby reagują bólem na różne bodźce ze środowiska?

Sprawdź, czy nie dotyczy Cię problem nadwrażliwości zębów! »

Najnowsze objawy

Tagi

Aktualności